Platební podmínky

Pro všechny svatební služby požadujeme nevratnou zálohu při podpisu závazné smlouvy. Pokud cena za poskytnuté služby nepřesáhne částku 10.000 Kč, pak se hradí rovnou v plné výši. Pokud cena služeb částku přesáhne, následně se hradí 90% z kalkulované předpokládané konečné částky za všechny služby v době závazné rezervace svatebních služeb.

Dalších 10% z předpokládané konečné částky bude splatných 30 dnů před svatebním dnem. Zbývající případný doplatek bude splatný nejpozději 2 týdny po svatebním dni.

V případě rezervace v termínech kratších než je uvedeno bude vždy splatná vyšší kumulovaná záloha.