Ideální harmonogram svatebních příprav

Samozřejmě, že někdy je možné svatbu plánovat dost dopředu, a tak se zde velmi stručně podíváme na to, jak by měl takový ideální harmonogram vypadat:

8 až 6 měsíců před svatbou:

 • rezervace termínu, místa obřadu i hostiny

5 měsíců před svatbou:

 • výběr svatebních šatů
 • potvrzení rezervace obřadu a místa
 • seznam hostů (rozdělený, kolik hostů bude na obřadě, u slavnostního oběda a případně večerního rautu a s tím velmi úzce souvisí i seznam pro rozesílání svatebního oznámení s rozdělovníkem), průběžně doplňujeme
 • rezervace fotografa, video
 • výběr a rezervace hudebního doprovodu
 • konzultace ohledně doprovodných květin (nevěsta, ženich, svědci, družičky, rodiče snoubenců, ozdoby aut)

4 až 3 měsíce před svatbou:

 • objednání svatebního oznámení a kartiček s pozvánkou ke stolu
 • výběr a objednání snubních prstenů
 • přibližný průběh celého svatebního dne
 • předběžná rezervace ubytování pro svatební hosty
 • vypracování předmanželské smlouvy (pokud ji budete uzavírat)
 • seznam svatebních darů (svatební listina)
 • výběr svědků

2 měsíce před svatbou:

 • zkouška u vizážistky a kadeřnice
 • objednání doprovodných květin
 • rozeslání svatebních oznámení
 • závazná objednávka fotografa, videa
 • zajištění dopravy
 • závazná objednávka restaurace, včetně dekorací (květinové příp. jiné)

1 měsíc před svatbou:

 • zasedací pořádek a následně tisk jmenovek
 • výběr svatebního menu a menu na večer
 • zajištění výslužek včetně krabiček

2 – 3 týdny před svatbou:

 • vše si znovu projdeme, zda jsme na něco nezapomněli

1 týden před svatbou:

 • zkouška nástupu do oddací místnosti
 • většinou probíhá rozlučka se svobodou
 • kontrola, zda nemají svědci propadlé občanské průkazy

den před svatbou:

 • vyzvednutí svatebních šatů ze salonu, pokud se tak již nestalo dříve
 • doporučuji nevěstám manikúru, ideální je francouzká bílá-decentní a elegantní

v den svatby:

 • zkontrolujte, zda máte všichni (nevěsta, ženich a svědci) občanské průkazy, popř. ostatní nutné dokumenty
 • ujistěte se, že máte prstýnky a předejte je spolehlivé osobě
 • dvě hodiny před odjezdem necháme doručit doprovodné květiny nebo je vyzvedne sám ženich
 • před odjezdem ženich s kamarády zdobí auta myrtou a ostatními dekoracemi auto nevěsty
 • nevěsta má mít dle tradice v tento den na sobě: něco nového, starého, půjčeného, darovaného a modrého
 • nakonec kontrola, zda všichni odjeli a na nikoho se nezapomnělo

před obřadem:

 • pověřte někoho, aby požádal všechny hosty o vypnutí svých mobilních telefonů, před vstupem do obřadní místnosti

během obřadu:

 • budete instruováni matrikářkami, případně absolvujete zkoušku s panem farářem
 • do obřadní místnosti vchází nejprve ženich v doprovodu své maminky, až po nich vstupují ostatní v párech podle „důležitosti“
 • usazení hostů za ženicha jeho rodina, přátelé a známí a za nevěstu její rodina, přátelé a známí
 • nevěsta vchází jako poslední v doprovodu tatínka
 • „ANO“ říká první ženich, nevěsta se pak jako první podepisuje, a to nejprve svým novým příjmením a pod svým dívčím příjmením (pozn.záleží také na tom, jak se snoubenci domluví, jaké příjmení budou používat)
 • První přichází gratulovat oddávající nebo pan farář, následují svědci, rodiče a ostatní účastníci

když je po všem:

 • je nutné vrátit vypůjčené svatební šaty
 • po svatbě následuje výměna dokladů vzhledem ke změněnému rodinnému stavu a případně i příjmení, nezapomeňte na změnu podpisových vzorů v bance
 • rozeslání poděkování za dary, blahopřání, případně za účast na svatbě (děkovné kartičky mohou být ve stejném designu jako všechny ostatní tiskoviny)